ข้าวบาร์เลย์


ข้าวบาร์เลย์ (Barley) จำนวน 2 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1  ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 2 

ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1 (Barley Samoeng 1)

Ø ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1 เป็นข้าวบาร์เลย์ชนิด 6 แถว (Six-row Barley) มาการผสมพันธุ์ระหว่าง Apam/Dwarf 21 ได้มาจากศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ(CIMMYT) ชุดการทดสอบ IBON หมายเลขสายพันธุ์ 118 จึงเรียกว่าพันธุ์ไอบอน 118 (IBON 118) ปลูกครั้งแรกโดย นายวิฑูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2517 ณ สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และนำไปปลูกทดสอบในสถานีทดลองต่าง ๆ หลายแห่ง

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

Ø เป็นข้าวบาร์เลย์ สูงประมาณ 70 เซนติเมตร

Ø อายุเก็บเกี่ยว 86-120 วัน รวงมีหาง เมล็ดสีฟาง รูปไข่ เมล็ดติดเปลือก

Ø ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 270 กิโลกรัมต่อไร่

Ø การเจริญเติบโตไม่ดีในสภาพอากาศร้อน

Ø คุณภาพมอลต์เป็นที่ยอมรับในการผลิตเบียร์

Ø พื้นที่แนะนำ ใช้ปลูกในภาคเหนือ

Ø ข้อควรระวัง ในสภาพพื้นที่ปลูกชื้นแฉะเกินไปจะเป็นโรคต้นกล้าเน่ามาก ไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาลและโรคไหม้

 

ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 2 (Barley Samoeng 2)

Ø ข้าวบาร์เลย์สะเมิง 2 เป็นข้าวบาร์เลย์ชนิด 6 แถว (Six-row Barley) ชื่อ Teguila ที่ได้มาจากศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ(CIMMYT) ชุดทดสอบ International Barley Observation Nusery (IBON) ชุดเดียวกับข้าวบาร์เลย์สะเมิง 1หมายเลขสายพันธุ์42  จึงเรียกว่าไอบอน42 (IBON42) ปลูกครั้งแรกโดย นายวิฑูรย์ ขันธิกุล เจ้าหน้าที่สถานีทดลองข้าวสันป่าตอง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2517  ณ สถานีทดลองเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน  ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ได้นำไปปลูกทดสอบในสถานีทดลองต่างๆ หลายแห่ง

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

Ø เป็นข้าวบาร์เลย์ สูงประมาณ 75 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว 125 วัน เมล็ดสีฟาง รูปวงรี

Ø ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 300 กิโลกรัมต่อไร่

Ø คุณภาพมอลต์เป็นที่ยอมรับในการผลิตเบียร์

Ø พื้นที่แนะนำ ใช้ปลูกในภาคเหนือ

Ø ข้อควรระวัง สภาพอากาศร้อนจะเจริญเติบโตไม่ดี สภาพพื้นที่ชื้นแฉะเกินไปจะเป็นโรคกล้าเน่า

Ø ไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดสีน้ำตาล และโรคไหม้