ข้าวสาลี


ข้าวสาลี (Wheat) จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวสาลีสะเมิง 1  ข้าวสาลีสะเมิง 2  ข้าวสาลีฝาง 60  และ ข้าวสาลีแพร่ 60

 

ข้าวสาลีสะเมิง 1 (Wheat Samoeng 1)

Ø ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสาลีพันธุ์ Lerma Rojo 64 กับ Sonora 64 โดยโครงการปรับปรุงพันธุ์ร่วมกันระหว่างสถาบันวิจัยเกษตรแห่งชาติเม็กซิโก (INIA) กับศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) จนได้พันธุ์ผสมพันธุ์ดีชื่อ อิเนีย 66 (INIA 66) นำเข้ามาทดลองปลูกในประเทศไทย ที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อมาได้นำมาปลูกทดลองที่สถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาวสะเมิง

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

Ø เป็นข้าวสาลีขนมปัง (Bread Wheat) ต้นสูงประมาณ 80-90 เซนติเมตร หูใบสีแดง รวงมีหาง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 105-115 วัน เมล็ดสีน้ำตาลแดง

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 330 กิโลกรัมต่อไร่

Ø คุณภาพแป้งเมื่อนวดแล้ว มีความยืดหยุ่นดี

Ø แป้งสามารถใช้ทำขนมปัง และทำแป้งเอนกประสงค์ได้ดี

Ø ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

Ø ค่อนข้างต้านทานโรคราสนิมใบ

Ø พื้นที่แนะนำ ภาคเหนือของประเทศไทย

 

ข้าวสาลีสะเมิง 2 (Wheat Samoeng 2)

Ø ได้มาจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรเม็กซิโกและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ จากการผสมพันธุ์ 3 ทาง ระหว่างพันธุ์ Yaktanar 54  พันธุ์ Norin10 กับพันธุ์ Briver แล้วนำลูกผสมที่ได้ไปผสมกับ Yaqui 54 อีก 2 ครั้ง ซึ่งเป็นพันธุ์ผสมที่รัฐบาลเม็กซิโกประกาศเป็นพันธุ์ดี ชื่อพันธุ์ โซโนร่า 64 (Sonora 64) เมื่อปี พ.ศ. 2507 ต่อมาได้นำมาปลูกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2510 และได้ปลูกทดสอบเรื่อยมา พบว่าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดี

Ø  คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2526

Ø เป็นข้าวสาลีขนมปัง(Bread Wheat) สูงประมาณ 70 เซนติเมตร หูใบสีเขียว รวงมีหาง อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 81-110 วัน เมล็ดสีน้ำตาลแดง ขนาดปานกลาง รูปร่างป้อม

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อไร่

Ø สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

Ø โปรตีนค่อนข้างสูง ให้ผลผลิตสูง

Ø แป้งมีความยืดหยุ่นปานกลาง คุณภาพแป้งอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ทำขนมปังได้

Ø พื้นที่แนะนำ ภาคเหนือของประเทศไทย

Ø ข้อควรระวัง ไม่ต้านทานโรคราสนิมใบ

 

ข้าวสาลีแพร่ 60 (Wheat Phrae 60)

Ø ข้าวสาลีแพร่ 60 เดิมคือ ข้าวสาลีพันธุ์ UP 262 ซึ่งเป็นข้าวสาลีขนมปังโดยมีการปรับปรุงพันธุ์ที่มหาวิทยาลัย Pantnagar รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ประเทศอินเดีย เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ S 308 และ Bajio 66 ซึ่งพันธุ์  Bajio 66 มาจากการผสม 3 ทาง ของพันธุ์ Sonora 64//Tezanos Pintos Precoz/Nainari 60 นำมาปลูกโดยโครงการความร่วมมือ CIMMYT ในปี พ.ศ. 2523 - 2524  ในชื่อพันธุ์ UP 262 และในปี พ.ศ. 2528 - 2529 ทำการศึกษาพันธุ์และปลูกเปรียบเทียบผลผลิตทั้งในสภาพนาและสภาพไร่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งปลูกทดลองหาระยะเวลาการปลูก ทดสอบอัตราการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน และทดสอบร่วมระบบการปลูกพืชข้าว

Ø คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็น พันธุ์รับรอง เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

Ø เป็นข้าวสาลีชนิดแป้งเอนกประสงค์ สูงประมาณ 85 เซนติเมตร หูใบมีสีเขียว รวงมีหาง อายุเก็บเกี่ยว 97 วัน

Ø ผลผลิตเฉลี่ยในภาคเหนือประมาณ 285 กิโลกรัมต่อไร่

Ø ทนทานต่อสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งได้ดี

Ø เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

Ø ค่อนข้างต้านทานโรคราสนิมใบ

Ø เมล็ดสีเหลืองนวล ขนาดใหญ่

Ø เหมาะสำหรับทำคุกกี้ ปาท่องโก๋ หรือโรตี

Ø พื้นที่แนะนำ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยปลูกตามหลังข้าวนาปี และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

 

ข้าวสาลีฝาง 60 (Wheat Fang 60)

Ø ข้าวสาลีฝาง 60 เดิมคือข้าวสาลีเบอร์ 1015 ซึ่งได้รับการปรับปรุงพันธุ์จากศูนย์วิจัยการปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (CIMMYT) ประเทศเม็กซิโก เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมซ้อนของ Pitic 62/Frondosa///Pitic 62/Mozoe//Mexipac  นำมาปลูกครั้งแรกที่สถานีทดลองพืชสวนฝาง ปี พ.ศ. 2516 - 2517 ผ่านการศึกษาพันธุ์ (WTON)  และการเปรียบเทียบผลผลิต (WTYN ) ในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง พ.ศ. 2528 - 2529

Ø  คณะกรรมการวิจัยและพัฒนากรมวิชาการเกษตร มีมติให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530

Ø เป็นข้าวสาลีขนมปัง ความสูงประมาณ 85-95 เซนติเมตร ลำต้นและใบมีไขเคลือบมาก ก้านรวงคดงอ รวงมีหาง

Ø อายุเก็บเกี่ยว  ประมาณ 95 วัน เมล็ดสีเหลืองนวล ขนาดใหญ่

Ø ผลผลิตเฉลี่ย 280 กิโลกรัมต่อไร่

Ø ลักษณะเด่น สามารถปลูกในสภาพร้อนและแห้งแล้งได้ดี

Ø ต้านทานโรคราสนิมใบปานกลาง

Ø แป้งชนิดเอนกประสงค์เหมาะสำหรับใช้ทำคุกกี้ บิสกิตและขนมปัง

พื้นที่แนะนำ ปลูกในแหล่งที่มีช่วงฤดูหนาวสั้น อากาศร้อนเร็วและค่อนข้างแห้งแล้งทั้งในสภาพนาชลประทานในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ