สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564
 •   2021-10-05 09:21:54    13     1

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ (สขร.1)


 • 78646 bytes  

 • 82235 bytes  

 • 77762 bytes  

 • 85208 bytes  

 • 85208 bytes  

 • 83632 bytes  

 • 82422 bytes  

 • 78662 bytes  

 • 79980 bytes  

 • 81390 bytes  

 • 80042 bytes  

 • 83338 bytes  

 • 79321 bytes  

 • 81454 bytes  

 • 81454 bytes  

 • 79321 bytes  

 • 80023 bytes  

 • 80201 bytes  

 • 80201 bytes  

 • 77857 bytes  

 • 80785 bytes  

 • 83689 bytes  

 • 82236 bytes  

 • 83101 bytes  

 • 83101 bytes  

 • 80227 bytes  

 • 78965 bytes