นายอำเภอสะเมิง เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง


    นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และคณะข้าราชการ ร่วมต้อนรับ นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง

   

วันที่  21 กันยายน พ.ศ.  2564  นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และคณะข้าราชการ ร่วมต้อนรับ นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง