กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย


    นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และบุคคลากรศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564

    นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และบุคคลากรศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง