ข่าวพระราชกรณียกิจ


Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-07-25 11:48:18

อ่านต่อ...
Sample project image

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านข้าว

ข่าวพระราชกรณียกิจ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-07-18 10:16:39

อ่านต่อ...
Sample project image

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว

ข่าวพระราชกรณียกิจ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-07-18 10:06:50

อ่านต่อ...

ข่าวศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง


Sample project image

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

งานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา อ. กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-07-30 22:25:17

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรม ปลูกต้นไม้ และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม ปลูกต้นไม้

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-07-27 12:14:33

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 9-มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-06-15 15:53:53

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เข้าร่วมประชุมและซักซ้อมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-06-15 08:13:12

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรบ้านสะดีย์

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-06-14 08:45:49

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานออนไลน์ เนื่องในงาน 120 ปี กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน

จัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดงานออนไลน์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-06-14 08:43:36

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมวมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

ร่วมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-06-13 11:23:17

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมคัดเลือกประธาน และคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ปี 2565

การประชุมคัดเลือกประธาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-06-13 10:54:17

อ่านต่อ...
Sample project image

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิตแปลงกลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ปีงบประมาณ 2561 2562 และ 2563

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนและเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากผลผลิตแปลงกลุ่มวิชาการและกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ปีงบประมาณ 2561 2562 และ 2563

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-02-09 09:46:55

อ่านต่อ...
Sample project image

การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักของกรมการข้าว

การกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลักของกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2022-01-31 13:26:01

อ่านต่อ...
Sample project image

เฝ้าระวังโรคและแมลงในนาข้าว

อากาศครึ้ม ฝนตกชุก โปรดเฝ้าระวัง โรค แมลงศัตรูสำคัญในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 14:41:32

อ่านต่อ...
Sample project image

10 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด-19

10 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด-19

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 13:44:31

อ่านต่อ...
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผล(แบบ สขร.1)

สิ่งที่น่าสนใจ