ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม​ เวทีชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว​ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว​

วันที่​29​กันยายน​-1​ตุลาคม​ 2564​ ทีมงานโครงการเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคงทางอาหารบนพื้นที่สูง​ อำเภอเวียงแหง​ จังหวัดเชียงใหม่​ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่​ (บพท)​ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม​ เวทีชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว​ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว​ ที่บ้านห้วยไคร้​ ต.เปียงหลวง​ บ้านม่วงป๊อก​ ต.แสนไห​ และบ้านแม่หาด​ ต.เมืองแหง​ อ.เวียงแหง​ จ.เชียงใหม่​

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-10-18 10:04:45

อ่านต่อ...

นายอำเภอสะเมิง เข้าเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และคณะข้าราชการ ร่วมต้อนรับ นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอสะเมิง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 11:52:44

อ่านต่อ...

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพร้าว และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่วาง ภายใต้การจัดงานด้วยรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 11:41:36

อ่านต่อ...

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

นางสาวเปรมฤดี ปินทยา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และบุคคลากรศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายน 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 10:50:01

อ่านต่อ...

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-08-09 12:02:54

อ่านต่อ...