ข่าวประชาสัมพันธ์


เฝ้าระวังโรคและแมลงในนาข้าว

อากาศครึ้ม ฝนตกชุก โปรดเฝ้าระวัง โรค แมลงศัตรูสำคัญในนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 14:41:32

อ่านต่อ...

10 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด-19

10 ข้อปฏิบัติป้องกันโควิด-19

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2021-09-28 13:44:31

อ่านต่อ...