bar 024

ข่าวกิจกรรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

                                         วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก

 

 การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

4

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

 

 

   

ffffhhh 

จุดบริการประชาชนศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เข้าร่วมโครงการจุดบริการประชาชน เนื่องในวันสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2559

pratrap

คณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยการเกษตรแห่งชาติจีน เข้าศึกษาดูงาน