Cherry Tree wecome1           Cherry Tree

 

fddsadasdsadsadsadsad.jpg 

 

 

 

bar 025

welcome22

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้ นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ นำเสนอการแปรรูปซาลาเปาจากข้าวสาลี ภายใต้โครงการเกษตรวิชญา โดยนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ; Chiang Mai Showcase 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ...

Read more

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมบุคลากรศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะฯ ที่ได้ติดตามงานกลุ่มศูนย์ฯ และพูดมอบสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรศูนย์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้ นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรวิชญา โดยนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติเกษตรวิชญา ณ บ้านกองแหะ ตำบลโปร่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเกษตรวิชญา เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้จัดทำฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่และธัญญาพืชบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย 3...

Read more

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสุมาลี มีปัญญา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯครั้งที่ 4 ณ เทศบาลตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจและรับบริการความรู้เรื่องข้าว จำนวน 85 ราย

Read more

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 – 1 สิงหาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้ นายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ นำเสนอผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเกษตรวิชญา โดยนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกรียติเกษตรวิชญา ณ บ้านกองแหะ ตำบลโปร่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โครงการเกษตรวิชญา เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้จัดทำฐานการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวไร่และธัญญาพืชบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย...

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้นายสาธิต ปิ่นมณี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านข้าวกับนักเรียนโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

Read more

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง  มอบหมายให้นายวิทยา อินถานัน และทีมงานเข้าร่วมจัดนิทรรศโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่เนื่องในโอกาสมหามงคลพร่ะราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2562 ณ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง โดยมีผู้ให้ความสนใจ 106 คน

Read more

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายจาก นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง โดยมีข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิชญา ณ บ้านกองแหะ อ.แม่ริม อ.เชียงใหม่ ทางศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม  1. แปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวไร่ที่สูง 2. แปลงสาธิตการปลูกธัญพืชเมืองหนาว 3. การปลูกพืชดำรุงดินในแปลงนา 4. การติดตามและให้คำแนะนำฯ ซึ่งดำเนินงานโดย นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะ ทั้งนี้ยังได้มีการนำเสนอข้าวพันธ์ุขะสอ 62 และการแปรรูปข้าวสาลีเป็นชามอลล์ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นอย่างมาก

Read more

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562" โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน  ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

Read more

วันที่ 12 พฤศจิกายน นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง และนายสิปปวิชญ์ ปัญญาตุ้ย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะฯ จัดทำ "การประเมินการยอมรับพันธุ์ข้าวที่สูง โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม" ณ แปลงเกษตรกร บ้านป่าหญ้าไทร ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงษ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เดินทางติดตามงานโครงการสถานนีพัฒนาพัฒนาเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมบุคคลากรศูนย์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเดชพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกิ่งกาชาด และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอสะเมิง

Read more

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนยฯ และคณะฯ ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการหลวง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนบ้านปายสองแง่ และโครงการอาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้ายปายสองแง่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Read more

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสุวิทย์ มูลศรี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมบุคลากรศุนย์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 

Read more

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา

Read more

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิงได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปี 2561 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสะเมิง. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ปลัดอาวุโส เป็นประธานมอบปัจจัยให้แก่เกษตรกร จำนวน 127ราย ณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้มอบหมายให้นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้ประสานงานและร่วมมอบปัจจัยการผลิตตามโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวงฯ ปี 2561 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตง. เกษตรอำเภอสะเมิง โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิงเป็นประธานในพิธี มอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลายี่สก) ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 207ราย ในณ หอประชุมอำเภอสะเมิง

Read more

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้ตรวจติดตามงาน ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561

Read more

14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคมขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน โดยนำคณะครู จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 116 คน เข้าศึกษาดูงาน บูรณาการแบบองค์รวม เรื่อง ข้าวคือชีวิต

Read more

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561  โดยร่วมกันปลูกต้นชงโคขาว (เสี้ยวขาว) และต้นไม้สัก จำนวน 300 ต้น ณ บริเวณรอบศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชาข้าวขาหนี่ และโอเลี้ยงข้าวขาหนี่ เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ กรมการข้าว

Read more

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นายสมนึก แก้วเกาะสะบ้า เจ้าหน้าที่การเกษตรและทีมงาน นำผลิตภัณฑ์ ชามอตล์ข้าวสาลีและโอเลี้ยงข้าวสาลี เข้าร่วมในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับภาคเหนือ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ "มหัศจรรข้าวพื้นเมือง คุณค่าจากทุ่งนา เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม” ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read more

13 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมจัดนิทรรศการ น้อมนำคำ "พ่อ" สอน สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย เนื่องในพระราชพิธีพืชมงคล จรดพระรังแรกนาขวัญ ประจำปี 2561 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

Read more

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นางพรรณี จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำศึกษาดูงาน โครงการเทิดทูนสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากร ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ให้ความอนุเคราะห์ แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการแบบองค์รวม ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน มาสำรวจโรคข้าวและแมลงศัตรูข้าว แปลงข้าวสาลี ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภายในงาน เทศกาลสตอร์เบอรี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ขอขอบคุณ ความอนุเคราะห์จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Read more

วันที่ 17 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ศึกษาดูงานธัญพืชเมืองหนาว ภายในศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำดีด้วยใจ" สนับสนุนน้ำดื่มและเครื่องธัญพืช บริเวณหน้าศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

นางพรรณี  จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  ได้มอบผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี ให้ประธานกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง บ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Read more

หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสะเมิง ถวายพระราชกุศล ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธี อัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์โคมตะเกียง ไปเก็บไว้ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูปฯ หน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2560

Read more

กลุ่มเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23 สิงหาคม

Read more

นางพรรณี จิตตา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในหัวข้อ  "การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวไร่และข้าวพื้นถิ่น" ในวันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

Read more

นางพรรณี  จิตตา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวให้ชาวบ้าน และถ่ายทอดเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ใช้เองในชุมชนแก่เกษตรกร ณ ตึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Read more

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ได้เสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และเข้าร่วมในงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 11 ปี ณ กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2560

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือตอนบน ปี 2560 “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวสาลี : พืชทางเลือกอาหารเสริมสุขภาพ” ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 2 มีนาคม 2560

Read more

ศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานสตอเบอร์รี่ ของดีอำเภอสะเมิงศูนยวิจัยข้าวสะเมิง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภแสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ณ วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2560

Read more

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐอิสลามบังคลาเทศ ศึกษาดูงานในหลักสูตร Best practices and advanced technologies in quality seed production system for Rice ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 23 มกราคม 2560

Read more

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ - โทรทัศน์ ได้ทำการสัมภาษณ์ นายวิสุทธิ์  กีปทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง เรื่อง ผลวิจัยและการขยายผลแนวทางพระราชดำริฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2559

Read more

พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

Read more

ประชุมวางแผนโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระบบภูมินิเวศ และศักยภาพเชิงพื้นที่ของการผลิตข้าวที่สูง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง วันที่ 15 กันยายน 2559

Read more

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ          12 สิงหาคม 2559  ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง                                         

Read more

การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความยั้งยืน (ดูวิดีโอคลิ๊ก)

Read more

การศึกษาดูงานคณะเจ้าหน้าที่ จากทวีปแอฟริกา 

Read more

 

bar 024